LCF Life Coach® ja Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

LCF Life Coach® -ratkaisukeskeinen valmennus
on eteenpäin vievä toimintamalli, joka auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa sekä kognitiivista käyttäytymistiedettä. Valmennettavan kanssa keskitytään innostavan tavoitteen rakentamiseen, hänen itsensä johtamiseen sekä menestystekijöidensä vahvistamiseen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Valmennus sopii hyvin myös silloin, kun haluaa oppia elämään onnellisemmin, kehittää intuitiotaan ja löytää elämälleen merkityksellisyyttä.

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut ja voimavarakeskeinen terapiamuoto. Ratkaisuja etsitään elämän kaikenlaisiin pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Sitä voidaan kuvailla myös tietynlaiseksi tavaksi lähestyä inhimillisiä ongelmia aina lastenkasvatusongelmista mielenterveyshäiriöihin ja aviokriiseistä työyhteisöongelmiin.

Vuosien saatossa kyky löytää luonnollisia ratkaisuja ongelmiin on kadonnut. Terapia nähdään, kuten useissa terapiamuodoissa, pitkänä raskaana prosessina, jossa keskitytään etsimään syitä ongelmien taustalla.

Ratkaisukeskeisen viitekehyksen perusidea on keskittyä tukemaan asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin, rakentamaan valoisa tulevaisuusvisio ja asettamaan tavoitteet, joita kohden edetään. Terapiamuoto on myönteinen ja asiakasta kunnioittava. Se soveltuu niin yksilöiden, parien, perheiden kuin työyhteisöjen tai kokonaisten organisaatioiden ongelmaratkaisutilanteisiin.

Varaa aika terapiaan

 

Varaa aika terapiaan suoraan terapeuteilta:
Maitta Kotaniemi, maitta@mailux.fi  puh. 040-510 60 73
Pia Relander-Paavola pia@lifetalk.fi puh. 044-9741174

Varaa aika LCF Life Coach® -vastaanotolle:
Marja Salokangas marja.r.salokangas@gmail.com  puh. 0405607503

Alta voit varata ajan.

VARAA AIKA